Ideella miljonen

Vad innebär den ideella miljonen? 

Ett koncept som bygger på att vi här på vår hemsida - smått eller stort, annonserar om behov av hjälp ute på våra banor, runtomkring eller i vårt klubbhus. Det kan handla om att måla ett plank till kunskap om blommor, laga torvor på banorna under utsatta tider, renovera klubbhus, restaurang eller kanske ska något helt nytt tas fram hos oss? Det kan vara precis vad som helst! Här kommer vi kontinuerligt uppdatera siffrorna, så att vi tillsammans kan följa denna resa. 

Visionen för ideellt arbete är att du som ideell arbetare blir en naturlig del i gemenskapen på
Vadstena Golfklubb. Du får möjlighet att utveckla dina färdigheter samtidigt som du får
ge uttryck för ditt engagemang i konkret handling.

Tillsammans gör vi Vadstena Golfklubb! 

Följ vår väg mot miljonen fr o m 2023!

0
Arbetade Ideella Timmar
0
Uppskattat värde i kronor