Fastighetssektion

Fastighet

Fastighetssektionens uppgift är att hjälpa klubbledningen med allehanda uppgifter.

Vi utför allt ifrån reparationer, underhåll, målning till nybyggen. I sektionen finns duktigt yrkesfolk som snickare, plåtslagare, murare, elektriker och även vanliga medlemmar som vill hjälpa till. Är du intresserad så hör av dig till sektionens ordf. eller klubbchefen.

Lars Lundborg, ordf Fastighetssektionen
070-362 29 40


larsolundborg@hotmail.se 

Bo Egonsson
070- 208 07 55

b.egonsson@hotmail.com