Bokningsregler

All start sker normalt från hål 1

Undantaget vid klipptåg:

Mars-april 00.00-08.50 mån-sön

Maj-aug   00.00-07.50 mån-fre

Maj-aug   00.00-06.50 lör-sön

Sep           00.00-07.50 mån- sön

Okt           00.00-08.50 mån-sön

 

Start på hål 10

Starta här när klipptåget går

Start här är tillåtet när inga spelare finns på hål 9

Vi har bedömt att vi behöver förändra våra bokningsregler för att säkerställa ett rättvist system där samtliga medlemmar får tillgång till starttider i förhållande till sitt medlemskap.

Styrelsen arbetar kontinuerligt med medlemskapsfrågan och följer utvecklingen i golfsverige och klubben för att på så sätt möta efterfrågan på medlemskap och tillgänglighet framöver.

Förklaring till de olika bokningsreglerna finns för resp medlemsform .

Gällande generellt för alla medlemmar är att de tre sista tiderna i varje timme är reserverade för er medlemmar och de tre första tiderna i varje timme för gäster. Dagen innan släpps alla regler och samtliga lediga tider blir bokningsbara. Då efterfrågan på starttider är hög är det viktigt att avboka de tider som ni ej avser att spela i så god tid som möjligt.

Sponsor eller förmånsmedlem som är innehavare av en spelrätt har möjlighet att boka tid hur långt fram som helst och ha 6 bokningar samtidigt , varav 2 helg och 4 vardag.

Årsmedlem eller medlem under andra kategorier kan boka en vecka i förväg och ha 3 bokningar samtidigt   i veckan, varav 1 helg och 2 vardag.

(För samtliga medlemskategorierna räknas ej tävlingsbokningar i systemet. Däremot ingår dam- och herrgolf i maxantalet)