En jämställd golfklubb, öppen för alla!

Vadstena GK bildades 1957 och är en av de äldre klubbarna i länet.

Anläggningen har sedan starten försiktigt utvecklats och förfinats, från 6 hål -57 till nuvarande bansträckning, som togs i bruk 2003.

 

Vadstena GK har som mål att vara en familjeklubb. Här ska alla,medlemmar som gästspelare ha tillgång till banan på lika villkor.

 

Banan skall vara av sådan kvalitet att vi även skall kunna arrangera större nationella tävlingar. Klubben försöker att växa i takt med vad ekonomin tillåter. Det innebär att klubben köper mark och maskiner efterhand som det blir tillfälle. Idag äger klubben alla fastigheter och 47 % av marken.

 

Själva anläggningen , Hagalund; ligger på bekvämt cykel-/gångavstånd från Vadstena centrum. Läget och banans erkänt höga standard lockar spelare från grannklubbarna i Östergötland och Småland, men även besökare från bl a Stockholmstrakten och Skåne hittar hit i små som stora sällskap. Därtill bidrar traktens historiska attraktioner och paketerbjudande med olika övernattningsmöjligheter.

Miljömål

Nedan kan ni se de miljö- och hållbarhetsmål som vi i klubben har tagit fram. Ni kan här även se hur vi klarat våra mål.

Elstolpar

Vi ska sätta upp nya elstolpar på anläggningen

Solpaneler

Vi ska sätta upp solpaneler på anläggningar

Nya elgolfbilar

Skaffa nya elgolfbilar.