Lokala regler

 

LOKALA REGLER FÖR VADSTENA GOLFKLUBB 

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel, Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt nedanstående Lokala regler, vilka är uppdaterade 2020-02-03.

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER Eventuella tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan i klubbhuset. Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

Banmarkering

(pinne, platta eller linje)

 Innebörd

Regel

Vit (pinne)

Out of bounds

18

Röd (pinne eller platta)

Rött pliktområde

17

Blå pinne med grön topp

MUA med spelförbudszon

16

Vit (linje)

Mark under arbete (MUA) / vägavslut

16

1 Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska delar av banan

a) Sprayad vit linje

- Områden på banan som omsluts av en vit sprayad linje är mark under arbete.

- Område med vitsprayad öppen linje i anslutning till belagd väg betraktas som en del av   vägen.

b) Skador i bunkrar

Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden är mark under arbete.

c) Dräneringssträngar Ej igenvuxna dräneringar på spelfältet, som är täckta av singel, sand, grus eller jord, är mark under arbete.

d) Jordfasta stenar och berg i dagen på en finklippt del av spelfältet (fairway) är mark under arbete.

e) Myrstackar Myrstackar är mark under arbete och spelaren måste ta lättnad utan plikt, enligt Regel 16.1.

2 Oflyttbart tillverkat föremål nära green

Spelaren får ta lättnad enligt Regel 16.1 om ett oflyttbart tillverkat föremål på spellinjen (exempelvis ett sprinklerlock), dels är inom två klubblängder från green och dels inom två klubblängder från bollen.

3 Skydd av unga träd

Unga och nyplanterade träd identifierade av orange stödpinne eller stamskydd/ nät är spelförbudszoner:

a). Om en spelares boll ligger i eller vidrör ett sådant träd var som helst på banan, utom i ett pliktområde, eller om ett sådant träd och dess stöd ger störande inverkan på spelarens stans eller området för den avsedda svingen måste spelaren ta lättnad enligt Regel 16.1f.

b) Om bollen ligger i ett pliktområde, och ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans eller avsedda sving, måste spelaren ta lättnad antingen med plikt enligt Regel 17.1e eller med lättnad utan plikt enligt Regel 17.1e(2)

4 Begränsning i att använda speciell utrustning

a) Användning av golfbil

Under en rond får en spelare inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts av tävlingsledningen, i princip ska tillstånd från hemmaklubben, baserat på läkarintyg, krävas. Spelare som ej själv får åka golfbil, får dock ha sin golfbag på bil om sådan finns i samma grupp.  Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

5 Förfarandet vid avbrott i spel vid officiell tävling

Vid häftigt och ihållande regn eller vid åska kan tävlingsledningen beordra avbrott i spelet. Följande signaler används

- Omedelbart avbrott: En lång signal. Bollens läge markeras, återgång till klubbhuset.

- Normalt avbrott: Tre sirensignaler i följd. Pågående hål får spelas färdigt om så önskas.

- Återuppta spelet: Två korta sirensignaler.

Avbrott i spelet signaleras med signalhorn.

Lokala bestämmelser:
Bunkerkrattor skall ligga i bunkern och i spelriktningen.
Bagvagnar får ej dras över tee, foregreen, green eller mellan green och greenbunker.