Våra sektioner

Damsektionen

Har ni tankar, funderingar eller synpunkter får ni mycket gärna kontakta mig via mail eller telefon, kontaktuppgifterna hittar ni här nedan.

Karolina Nöjd-Halldan, ordförande damsektionen
073-699 09 91
karolinanöjdhalldan@hotmail.com 

Läs mer

Fastighetssektionen

Fastighetssektionens uppgift är att hjälpa klubbledningen med allehanda uppgifter.

Vi utför allt ifrån reparationer, underhåll, målning till nybyggen. I sektionen finns duktigt yrkesfolk som snickare, plåtslagare, murare, elektriker och även vanliga medlemmar som vill hjälpa till. Är du intresserad så hör av dig till sektionens ordf. eller klubbchefen.

Lars Lundborg, ordf Fastighetssektionen
070-362 29 40
larsolundborg@hotmail.se 

Bo Egonsson
070- 208 07 55
b.egonsson@hotmail.com

Läs mer

Bansektionen

Banrådet fungerar som en remissinstans och ett samordnande organ för frågor omkring bananläggningen och utvecklingen av densamma. Vår ambition är att verka för en roligare och mer spännande bana samt en bana där rondtiderna minskas. Banan ska möta kraven från medlemmar och gäster

Kontakt

Lars-Gunnar Svensson, ordf Bansektionen, bansektion@vadstenagk.nu

Läs mer

Marknadssektionen

Vision 
Att öka kännedomen om Vadstena golfklubbs unika förutsättningar för golfspelare av alla kategorier och utgöra det mest naturliga valet av bana för alla som önskar deltaga i golfsporten.

Mål
Att erbjuda förutsättningar för en stark profilering av våra samarbetspartners varumärken genom att erbjuda ett rikligt utbud av marknadsplatser på golfklubben.

Klas-Göran Broman
Ordf Marknadssektionen
0708-67 55 83
E-post

Läs mer

Hållbarhets- och miljösektionen

Hållbarhets- och miljösektionen ansvarar för att Klubben håller en standard i arbetet med hållbarhet och miljö så att klubben kan behålla sin hållbarhets- och miljöcertifiering, samt bidra till förbättringar där vi kan påverka.

Visionen är att vi skall bidra till en ekologisk och resursmässig hållbar utveckling samtidigt som vi skall erbjuda golfspel som motsvarar höga krav, se mera i Hållbarhets- och Miljöpolicy.

Hållbarhets- och miljösektionen består av ordförande, klubbchef, banchef och  ytterligare medlemmar.

Läs mer