Historik

Vadstena Golfklubb bildades 1957. 

Klubben har en skogs- och parkbana som ligger två km sydöst om Vadstena. Banan började byggas 1956 då man röjde lite mark i en gammal beteshage och klippte upp greener på befintlig gräsmark.

Banan har sedan byggts till och om i olika etapper fram till 2004. 

Tee 45 (=4513 m)
Kortaste sträckningen

Tee 50 (= 4952 m)
Borde prövas av alla. Utmanande.

Tee 53 (=5260 m)
Tee för Dig som slår driver ca 165-200 m. Varken kort eller lång. 

Tee 58 (= 5833 m)
Perfekt för Dig med lågt hcp, och som gillar extra utmaningar

 

Vi har också en stor drivingrange, pitchgreen samt en liten korthålsbana. Banans yta är 60 ha varav klubben äger 28 ha mark och klubbhuset med tillhörande byggnader. 

Resterande areal arrenderar klubben av tre grannar. 

Fördelningen av ytorna är: Greener 1,3 ha, tee 0,7 ha, fairway 12 ha, semiruff 8 ha, ruff 23 ha, samt 15 ha övrig mark och vatten.

Idag består banan av tre karaktärer. En parkdel med ekar som är 600 år gamla. Efter det följer en slättdel med en magnifik utsikt över Vadstenaslätten, Omberg samt Tåkern en av norra Europas finaste fågelsjöar. Fyra hål ligger i ytterkanten av Rismarken som är en skog väster om klubbhuset.