Bansektion

Banrådet fungerar som en remissinstans och ett samordnande organ för frågor omkring bananläggningen och utvecklingen av densamma. Vår ambition är att verka för en roligare och mer spännande bana samt en bana där rondtiderna minskas. Banan ska möta kraven från medlemmar och gäster.

 


KontaktLars-Gunnar Svensson, ordf Bansektionen, bansektion@vadstenagk.nu
Ebba Klippinger
Jan Wiik
Linus Gottschalk
Therese Skog
Joakim Hallberg, PGA Pro
Marcus Bergmar, Banchef
Markus Johansson