Styrelsen

 

Ordförande:

Per  Gustafsson                          073-049 23 14           ordf@vadstenagk.nu 

Ledamöter:

Anna Axman                               070-243 70 20           anna.axman70@gmail.com

Thomas Söderberg                    070-572 66 11            thomas.sjelvgren@gmail.com

Lars- Gunnar Svensson            070-276 29 29           svensson6902@gmail.com

Therese Skoog                            070-710 62 26           therese.skog5@gmail.com

Suppleanter:

Karolina Nöjd-Halldan               073-699 09 91           karolinanojdhalldan@hotmail.com 

Pia Ross Pålsson                           070-5570000             piarosspalsson@gmail.com

Revisorer:

Bo-Göran Glingsten                    070-644 18 89         glingsten@telia.com

Stefan Gunnarsson                      070-266 48 00         stefangunnarsson@live.se

Johan Ektander   suppl                070-897 29 76         johan.ektander@gmail.com

Anders Svensson   suppl                                                asvens@telia.com

Valberedningen

Marie- Louise Mattisson             070-554 00 07          marielouisemattisson@gmail.com

Bengt O Pettersson                     070-674 84 66          bengt-o@vadstena.se

Anki Kristiansson                          073-336 16 36           anncathrin.krist@gmail.com