Några av våra golfvärdar!

Att komma till Vadstena Golfklubb ska alltid kännas välkomnande!

Golfvärdarna ser till att Du blir väl bemött hos oss!

Värdarnas uppgifter:

Ni är klubbens ambassadörer och tar hand om medlemmar och gäster.
Ni gör en viktig insats för att spelet på banan skall fungera bättre.
Ni fungerar som starter.

• Vid första tee, hälsa alla spelare välkomna till Vadstena Golfklubb, ge information om banan. 

• Pricka av alla spelare på listan och lämna den på kansliet efter avslutat pass.

• På ett trevligt sätt informera om att idealtiden för de första nio hålen är cirka 2 timmar och för alla arton 4 till 4,5 timmar.

• Se till att pauserna vid nian inte blir för långa.

 

Golfvärdar behövs helgdagar (8-ca 14)under högsäsong.

Klubben bjuder på fika samt lunch för 1 pers/dag 

 

Vi söker fler Golfvärdar
Kontakta: 

Kansliet
0143-124 40
klubbchef@vadstenagk.nu

OBS! Vissa ändringar kan komma att ske under säsongens gång, de berörda blir då informerade.