Vision 50/50

En jämställd golfklubb, öppen för alla!

Vi vill bli en mer jämställd och inkluderande golfklubb.

Därför är vi med i Vision 50/50.

Golfsverige måste utvecklas i takt med samtiden för att behålla medlemmar och samtidigt öka attraktionskraften hos grupper vi inte når idag. Det är en av de viktigaste utmaningarna inom svensk golf. Därför finns satsningar på inkludering som Vision 50/50, footgolf och handigolf.

Varför Vision 50/50?

Golf erbjuder ett livslångt idrottande där alla kan spela tillsammans – unga som gamla, män som kvinnor, motionärer som proffs. Ändå lyckas inte golfen attrahera kvinnor i samma utsträckning som män. Precis som många andra idrotter är golf utvecklad av män och för män, vilket har satt normer för spelet och golfens traditioner och gjort att villkoren för att känna sig självklar som golfspelare är olika för kvinnor och män. Normer vi nu måste identifiera och utmana för att bli relevanta i framtiden.

Vadstena Golfklubb påbörjade jämnställdhetsarbetet våren 2017

Vi är en styrgrupp på 6 personer, som har analyserat och utvärderat bl.a medlemsfördelning, attityder, banans utformning, möjligheter till spel och träning oavsett ålder, kön, handicap och funktionsnedsättning.

Hur långt har vi då kommit?

Vadstena Golfklubb har i dagsläget 34 % kvinnor (i genomsnitt 28 % i Sverige) så där ligger vi bra till men vi verkar naturligtvis för att bli flera. Vår bana anses vara för lång (idag 50) och bör kortas till 46-48 för att attrahera fler att spela. Det finns en plan för detta och vår ambition är att det blir verklighet.

Från och med 2017 erbjuder vi Handi-golf varannan vecka, vilket är mycket uppskattat.

För att få andra idrottsföreningar intresserade av golfspel annordnades 2018 en tävling mellan freesbeegolfare och golfare, vilket var mycket uppskattat och en eventuell fortsättning kommer ske 2019.

Vår PGA Pro Joakim Hallberg med medarbetare jobbar aktivt med golfutbildning och formar utbudet av träning, lektioner & kurser från de yngsta golfarna till seniorgolfare. Golfutbildningen präglas av gemenskap, glädje, friskvård och utveckling – alla är välkomna att delta efter egna förutsättningar.

För att stärka önskade attityder har styrgruppen arbetat fram Vision, Verksamhetsidé, Målsättningar och Värdegrund för Vadstena Golfklubb, som har godkänts av styrelsen.

Vision:

En jämställd golfklubb, öppen för alla

Värdegrund:

Öppenhet: Vi hälsar på och ser varandra

Respekt: Vi lyssnar på och respekterar varandra med en ödmjuk attityd.

Ärlighet: Vi uppträder alltid ärligt mot varandra

Glädje: Det ska vara roligt att spela golf på Vadstena Golfklubb

Stolthet. Vi ska vara ambassadörer för vår klubb

 

Verksamhetsidé:

 Vadstena golfklubb startade 1957 och är en klubb med anor, som tar ansvar för golfsportens utövande i Vadstena.

Vadstena golfklubb ska kännetecknas av en familjär atmosfär och erbjuda en bana, som är spelvänlig, välskött och utmanande.

Vadstena golfklubbs hjärta ska vara medlemmarna, som genom delaktighet, engagemang och trivsel utvecklar Vadstena GK.

Vadstena golfklubbs sponsorer och gäster ska utgöra en viktig målgrupp, som bidrar ekonomiskt till verksamhet, drift och utveckling.

Vadstena golfklubb erbjuder alla med intresse för golfsport möjlighet till personlig utveckling, social gemenskap, motion, tävlingsverksamhet och ett friskare liv.

Vadstena golfklubbs verksamhet styrs så långt som möjligt av ideellt arbete.

 

Målsättningar:

Vadstena golfklubb ska vara den spelvänligaste banan och klubben i regionen, hålla hög kvalitet och vara en utmaning för såväl motions-som tävlingsgolfare.

Vadstena golfklubb har som mål att vara en välkomnande klubb med en jämställd medlemsskara om ca 1200 medlemmar.

Vadstena golfklubb ska erbjuda medlemmar, greenfeegäster, sponsorer och företagsgolfare en unik golfupplevelse med hög servicegrad.