Verksamhetsidé, vision & mål

Våra mål

Vision - En jämställd golfklubb, öppen för alla!

Vadstena GK skall vara den spelvänligaste banan och klubben i Regionen!

* Vadstena GK skall vara den spelvänligaste banan och klubben i regionen, hålla hög kvalité och vara en utmaning för såväl motions- som tävlingsgolfare.

* Vadstena GK har som mål att vara en välkomnande klubb med en jämnställd medlemskara om ca 1200 medlemmar.

* Vadstena GK skall erbjuda medlemmar, greenfeegäster, sponsorer och företagsgolfare en unik golfupplevelse med hög servicegrad.

De övergripande inriktningarna är:

Motionsidrott: Utveckla gemenskap och social samvaro i trivsamma former.
Tävlingsidrott: Prestationsförmågan sätts i förgrunden med eller utan hcp.
Ungdomsidrott: Rekrytera, utbilda och aktivera barn och ungdomar.

Värdegrund

  • Öppenhet - Vi hälsar och ser varandra
  • Respekt - Vi lyssnar och respekterar varandra med en ödmjuk attityd
  • Ärlighet - Vi uppträder alltid ärligt mot varandra
  • Glädje - Det ska vara roligt att spela golf på Vadstena GK
  • Stolthet - Vi ska vara ambassadörer för vår klubb

Verksamhetsidé

Vadstena Golfklubb, som startade 1957, är en klubb med anor som tar ansvar för golfsportens utövande i Vadstena.

Vadstena Golfklubb ska kännetecknas av en familjär atmosfär och erbjuda en bana som är spelvänlig, välskött och utmanande.

Vadstena Golfklubbs hjärta ska vara medlemmarna, som genom delaktighet, engagemang och trivsel utvecklar klubben.

Vadstena Golfklubbs sponsorer och gäster ska utgöra en viktig målgrupp, som bidrar ekonomiskt till verksamhet, drift och utveckling.

Vadstena Golfklubb ska erbjuda alla med intresse för golfsport möjlighet till personlig utveckling, social gemenskap, motion, tävlingsverksamhet och ett friskare liv.

Vadstena Golfklubbs verksamhet är beroende av ideelt arbete.