Players 1st

Resumé av utfall i Players 1:st (medlemsundersökning) 2020

Först ett stort tack till er alla som svarat på undersökningen där det totala antalet var 289 st. Det är ett viktigt instrument för klubben och styrelsen att kunna få en skattning av var vi står som klubb.

Ambassadörspoäng (ADP) är ett mått mellan 0-100

Generellt sett så har VGK höga ambassadörspoäng och mäter sig väl med andra klubbar i distriktet och i Sverige.

Här följer en sammanställning av utfallet.

 1. Vill rekommendera VGK till andra får 76 ADP och är 33 p över distriktet. De med ålder 66+ ger 84 ADP och 19-30 år 56 ADP, alltså lite osäkrare med vad de yngre tycker om VGK.
 2. Del i socialt nätverk får totalt 81 ADP och kvinnorna är mer nöjda än männen och ger 84 ADP.
 3. Tävlingar bedömer medlemmarna att det är en bra blandning mellan tävlingar och övrigt socialt spel. 73 ADP är i paritet med övriga klubbar i distriktet.
 4. Medlemsavgifter värderas till 81 ADP och är i paritet med övriga klubbar, när man värderar avgift vs värde för medlemskapet är det 82 ADP. Även medlemsformer värderas högt till 80 ADP.
 5. Mat, dryck och restaurangen i sin helhet får ett mycket gott omdöme där ADP är 81 och är +6 p över distriktet.
 6. Banan anses välskött och i mycket bra skick, ADP är 85, +9 vs distriktet
 7. Pro, träning 89 ADP, +6 vs distriktet och shopen 89 ADP, +19 vs distriktet.
 8. Ledning får ADP 79 men man önskar en tydlighet i Klubbens strategi, verksamhetsidé och mål vilket styrelsen nu håller på att ta fram.
 9. Receptionen får högsta betyg ADP 94 vilket är 10 över distriktet.10.
 10. Antalet lediga tider får ADP 60, vilket tyder på att man inte får den önskade tiden på dagen eller helgen. Beläggningsgraden på banan är 62% vilket visar att det finns tider.11.
 11. Träningsområden ADP 83 och +10 vs distriktet.12.
 12. Tränare/Pro ADP 72 är +17 vs distriktet.13.
 13. Anledning till att inte vara medlem om 2 år är oftast beroende av ålder och hälsa 17% svarat att de troligen inte är medlemmar om två.14.
 14. 87% spelar för att det är roligt.

Våra hörnstenar, som bygger en bra klubb, bana, träning, Pro, receptionspersonal och restaurang mäter sig väl med andra klubbar och skapar gott samarbete och fin social gemenskap för våra medlemmar.

Önskemål från medlemmarna är:

 • Regelkurs
 • Kiosklucka
 • Gruppträning
 • Bättre hemsida
 • Pubkvällar
 • Enkla sociala tävlingar (45% vill inte tävla alls)
 • Se över indexreglering
 • Bättre skyltning mellan 9:an och 10:an

 

Låt oss fortsätta att bygga vår klubb till en rolig, social och välskött klubb där både medlemmar och greenfeegäster trivs. Utan dig som medlem lyckas vi inte, så engagera dig gärna i vår fortsatta utveckling.

 

Players first 2018

 

Player 1st gick under 2018 ut med en medlemsenkät till 340 st golfklubbar i Sverige.

 

Medlemmar fick bedöma på en skala 1-10 följande:

Bana

Klubbliv

Restaurang

Träningsområde

Shop

Träning

Ledning

Service & Upplevelse

Medlemskap & Avgifter

 

Detta räknas sedan ut i ambassadörspoäng där genomsnittet i Sverige hamnade på 46 poäng. Vadstena Golfklubb fick hela 77 poäng!!