Bansektion

Banrådet fungerar som en remissinstans och ett samordnande organ för frågor omkring bananläggningen och utvecklingen av densamma. Vår ambition är att verka för en roligare och mer spännande bana samt en bana där rondtiderna minskas. Banan ska möta kraven från medlemmar och gäster.

 


Kontakt

Lars-Gunnar Svenssonordf Bansektionen
070-276 29 29
svensson6902@gmail.com

Ebba Klippinger
070-799 63 36
ebba@klippinger.se

Jan Wiik
073-418 40 36
wiik.68@gmail.com

Jan Sandberg
070-288 87 89
ja.sa@telia.com

Tommy Andersson
076- 396 52 99
tommy.andersson55@gmail.com

Joakim Hallberg, PGA Pro
070-211 14 83
joakim@hallbergsgolf.se

Marcus Bergmar, Banchef
076-312 35 84
bana@vadstenagk.nu

Markus Johansson
070-378 53 26
marcjoh@telia.com

 

 

Garagebygge

Garagebygge