Friskvård

Önskar du kvitto på inbetald spelavgift kontaktar du kansliet: kansli@vadstenagk.nu

  • Det maximala skattefria beloppet är 5 000 kronor per år. Det är dock arbetsgivaren som bestämmer beloppet för sin arbetsplats, som därmed kan vara lägre än maxbeloppet.
  • Det är arbetsgivaren som beslutar om de godkänner golf (eller andra aktiviteter) som friskvårdsförmån

Godkända skattefria friskvårdsaktiviteter inom golf

  • Golfträning, t.ex. nybörjarkurser, golfkurser, golflektioner (under 1 000 kr per tillfälle) och rådgivning i kost- och motionsfrågor
  • Egen träning på drivingrange (rangebollar/rangekort)
  • Års- eller säsongskort för korthålsbana, träningsanläggning eller träningsområde
  • Spelavgift (årlig avgift för golfspel, exklusive medlemsavgift)
  • Greenfeeavgifter (under 1 000 kr per tillfälle)
  • Spel på en footgolfbana (motsvarar greenfeeavgift)