Frågor och svar

Inkomna synpunkter och förslag

Stort tack för ert engagemang, vi mottar tacksamt synpunkter och förslag. Lämna dem gärna till kansliet, i greenfeelådan eller i vanliga brevlådan.

Det är vi tillsammans som utvecklar Vadstena Golfklubb! 

Nedan finner ni svar från styrelsen

Ta bort borden vid 10.ans tee för att minska att egen medhavd matsäcken tas med.

Svar: Klubben/ styrelsen kan ej förbjuda medhavd matsäck utan enbart uppmana att gynna restaurangen så att vi kan fortsätta att ha en restaurang på klubben.

 

El-uttag för elvagnar i vagnsboden.

Svar: Ej möjligt i dagsläget p.g.a. säkerhets- och utrymmesskäl.

 

Diskho önskas borta vid ställplatserna.

Svar: Vattenledning och avlopp är inte draget bort till ställplatserna och av ekonomiskt skäl är det ej möjligt i dagsläget.

 

Förbättra tillgången till el på ställplatserna under de mörka månaderna. Elen försvinner när lyset tänds i löparspåret.

Svar: Är i dagsläget kopplat till samma nät som elljusspåret och en omkoppling skulle innebära stora kostnader samt att vi skulle behöva lägga om och gräva ner en ledning under marken.

 

Skaffa behållare för plastflaskor och aluminiumburkar.

Svar: Allt källsorteras vid omhändertagandet av soporna enligt vår miljöpolicy.

 

Ordna så att personal, ordföranden, klubbchef, pro mm får uppmärkta P-platser.

Svar: Ej förenligt med våra värderingar och synd att platserna ska stå tomma när ovan nämnda ej finns på plats.

 

Förbättra skyltning så att besökare/ golfare känner sig bekväma vid första besöket. Förslag stor besökstavla närmast parkering/ klubbhus, skylt som visar var omklädningsrummen finns, skylt efter hål 1 så att man inte går till 8:an samt skylt som visar var man betalar greenfee mm.

Svar: Vi kommer att se över hur vi kan förbättra vår skyltning.
Från Players 1st

Fråga: Kan betald greenfeemedlemskap tillgodoräknas om man på samma säsong omvandlar till fullvärdigt medlemskap?

Svar: Ja, men redan inbetald greenfee kan inte tillgodoräknas

 

Fråga/önskemål: Vore önskvärt att det finns möjlighet att en person kan åka ut på banan och skynda på spelet om det skulle behövas?

Svar: Det finns möjlighet att en frivillig person (redan tillfrågad) kan åka ut på banan då det är många spelare på banan tex under helger och större tävlingar.

 

Önskemål: Att göra platsen för rast, baksidan av klubbhuset, efter 9 hål trivsammare

Svar: Till detta behövs frivillig kraft och det välkomnas av klubben.