Rapport från styrelsen

Kära medlem

Banan:  I sommar har det varit ett hårt tryck på banan. Många som har spelat, såväl medlemmar som greenfeegäster. Banan har hållit en hög standard hela säsongen och vi har fått mycket beröm av våra gäster. En del synpunkter på ruffarna, bl.a. varför de är så höga på vissa ställen. Två orsaker kan nämnas. Banpersonalen måste hinna med att göra allt för att banan (fairway, greener, bunkrar ska vara i gott skick och klara hela säsongens spel) och med hårt tryck så finns det begränsade tider för arbete och vi har emellanåt lite kort om personal av olika orsaker. Den andra orsaken är att en hög ruff, som tex bakom greenen på hål 13 ska förhindra att bollen kommer ut på vägen.

Dammgruppen gör ett fint jobb så att våra dammar inte gror igen. Stort tack!

En sak, som kan uppmärksammas är att vi har vissa säkerhetsrisker på vissa hål. Det är främst hål 8, 9 och 10:an. Vi vill därför göra alla uppmärksamma på att SKRIKA FORE så fort bollen avviker från den tänkta banan. Detta gäller naturligtvis på alla hål där det kan vara fara för andra spelare. På hål 8 och 9 är det förbjudet att slå ut om det är bil, cykel el dyl. på vägen. Vi vill också uppmärksamma på att om en boll råkat skada någon annans egendom/person etc. så ska detta anmälas till kansliet. Vi, som klubb har en ansvarsförsäkring, som kan träda i kraft då.

Kansliet: En önskan är att alla ska ankomstregistrera sig så att vi får rättvisande statistik. Detta görs enklast via appen eller att titta in på kansliet och att bara säga; jag är här nu.

Shopen:  Vilken härlig juniorverksamhet vi har, hoppas alla blir bitna av golfen och stannar kvar i klubben. Tack Eva och Joakim för all träning av dessa presumtiva nya medlemmar.

Tävlingar:  Golfveckan var en dag färre i år än förra. Stort intresse alla speldagar och kul tävlingar.

Statistik: Beläggningsgraden på banan har varit 75% sett över hela säsongen och nyttjade starttider 93%. Vilka har då spelat? Totalt har 65 524 spelat på vår bana därav 14 712 medlemmar och 8 252 greenfeebetalande medlemmar/gäster.  Antalet bokade per tid har varit i genomsnitt 3,2 spelare.

Medlemsundersökning: Players 1st, som är namnet på medlemsundersökningen, visar på mycket bra resultat. Det som fått mer än 80 poäng av 100 möjliga är: Banan, service/kansli, shopen, träning och mat och dryck. Vi mäter oss väl med övriga klubbar i Östergötland och har där +32 i jmf och nationellt +25.

Vi kan alla vara stolta över vår fina klubb och verka som goda ambassadörer.

Önskar er alla en riktigt skön höst och fortsatt härligt golfspel även om hösten visar sig just nu.

Ett stort tack till alla som engagerat deltar i vårt arbete på golfklubben och bidrar till gemenskap och trivsel.

Vi tar tacksamt emot synpunkter på detta sätt att informera er medlemmar via mail.

Vid pennan på uppdrag av styrelsen

Tina Tybring                                                           tina.tybring@gmail.com    

Eva Andrén Forsmark                                eandrenforsmark@gmail.com

Rapport från styrelsen hösten 2020

Resumé från protokoll under hösten

Det har varit önskemål om att få ta med sig alkohol att förtära vid rastplatsen vid 10:an. Detta är inte möjligt då restaurangens utskänkningstillstånd endast gäller restaurangens område.

Lite problem med ställplatserna för husbil/vagn; inte tillräckligt säkerhetsavstånd mellan platserna och elen räcker inte under vissa perioder. Detta åtgärdas under 2021

Miljöarbetet fortskrider och Gösta Thorn har inventerat växterna men djurlivet i dammarna är kvar att göra. Någon intresserad?

Önskemål om egna parkeringsplatser för KM vinnare. Inga speciella platser för KM vinnare dam och herr anses befogat pga. platsbrist och våra värderingar.

Restaurangen har önskemål om att förbättra uteplatsen med vindskydd. Styrelsen positiv till detta och offerter tas in.

Problem med en grannes tak, som enligt ägaren har slagits sönder av golfbollar. Klubben har erbjudit en lösning men som avslogs. Detta är nu ett försäkringsärende men det kan leda till att vattnet till toaletten på banan stängs av. Vi bör dra eget vatten till toaletten för att inte vara beroende av någon annan. Mats undersöker hur detta kan lösas.

Bansektionen har kommit in med önskemål om avverkning av vissa träd, plantering av nya och ändring av 8:ans tee. Detta kommer att göras succesivt.

Beslutades att scorekort endast ska skrivas ut till tävlingar och större gruppbokningar som ett led i aktivt miljöarbete.

Vildsvinsbesök på fairway; jägare anlitade vid flera tillfällen men tyvärr inget vildsvin skjutet.

Golfhäftet kommer att erbjudas även under 2021

Analys av Players 1:st visar att vi genomgående har fått bra betyg generellt. För mer specificerad information gå in på länkat dokument Players1.

En motion om att slamgräva dammarna bifölls. Däremot är det osäkert om solceller orkar driva fontänerna i dammarna. Undersöks vidare.

Investering av greenklippare och transportbil godkändes.

Strategiplan ska tas fram och arbetet är påbörjat.

Ekonomin är stabil och 2020 är det första året krediten inte har behövt nyttjas.

Två platser för elbilar kommer att anordnas i närheten av klubbhuset.

Energigenomgång är gjord och det beslutades att avvakta med solceller pga att mycket händer inom tekniken och klubben behöver en stabil ekonomi för att göra investeringen, som blir lönsam först efter 13 år.

Rapport från styrelsen 17 aug

  • Vid bordet innan hål 10 råder det förbud mot att inta alkohol. Restaurangen har ej utskänkningstillstånd där då det är svårt att kontrollera så att alkoholdrycken ej tas med ut på banan. Vi vill inte riskera att de mister alkoholtillståndet och ber därför samtliga att respektera detta.

 

  • Tack vare ett gynnsamt golfår ser ekonomin god ut i dagsläget.

 

  • Första delen i medlemsundersökningen som skickas ut från Players1 visar bland annat följande:
  • att många medlemmar är nöjd med Vadstena Golfklubb och stolta över sin klubb.
  • klubben har höga poäng och står sig bra i  jämförelse med övriga Sverige och Östergötlands distrikt.
  • enbart 7% av medlemmarna kan tänka sig att ställa upp ideellt.
  • restaurangen har generellt fått bra omdöme.

 

  • Vårt arbete med vision 50/ 50 kommer att uppmärksammas på SGFs hemsida under hösten.

 

  • Förfrågan om speciella uppmärkta parkeringsplatser för vinnarna i KM herr och dam har framkommit. P.g.a ibland brist på parkeringsplatser och att de stundtals skulle stå tomma har vi ej möjlighet att tillgodose förfrågan. Km -vinnarna kommer att uppmärksammas på hemsida och sociala medier med namn och bild så fort vi fått in bilder på samtliga. 

Rapport från styrelsen 17 februari 2020

Dammprojektet är nu i full gång och flyter enligt plan.

De nya restaurangägarna är i full gång med att ordningsställa lokal och planerar att öppna 28-29 mars. De tackar för alla enkätsvar och kommer att tillgodose så många önskemål som möjligt

Ny banguide och scorekort är under produktion

Extrapersonal i kansliet är klart; Agnetha Granat och Alicia Adolfsson

Rapport från styrelsen 21 oktober 2019

Trygg idrott står i fokus. Utdrag från brottsregistret ska skickas in. Berörda är Shopen, anställda, styrelsen och sektionsordföranden. En del sponsorer har detta som krav för att inleda ett samarbete samt att ny lag träder i kraft.

Information till er som tänkt köpa golfhäftet,det gynnar klubben om ni köper golfhäftet via oss. Kontakta kansliet för mer info.

Förberedelser inför asfalteringen som sker på fredag 25/10 är påbörjat.

Synpunkter som inkommer från medlemmar och gäster mottas tacksamt. Svar skickas till dem som skrivit under med namn och samtliga svar läggs ut på hemsidan under frågor och svar.

Kansli stängt på fredagar, lördagar och söndagar fr.o.m. nu samt varierande öppettider för övrigt.

Genomgång av enkätsvaren gällande tee 45. Lågt deltagande av våra medlemmar men i genomsnitt positiv inställning till en kortare bana. Greenfeegäster generellt positiva till tee rekommendationer och att vi erbjuder en kortare bana även för damer.

I enkätundersökningen Players1 har vi fått bra ambassadörspoäng generellt.

Inkludering viktig fråga, har uppmärksammats att ensamspelare som bokat in sig på en boll blir oftast ensamma i slutändan ändå och att en del känner att det är svårt att komma in i redan etablerade medlemmars grupperingar.  Vi upplyser om värdet av att bli inkluderad och hur viktigt det är för Vadstena Golfklubbs framtida tillväxt.

Rapport från styrelsen 16 september 2019

En damm kommer att anläggas på vänster sida om fairway på hål 15. Detta kommer att öka vår bevattningskapacitet med 60% så att vi även vid torra somrar kan bevattna våra fairways.

Hål 15 kommer dessutom att bli ett mer attraktivt hål. Dammen konstrueras så att vid översvämning kan vi leverera renat vatten till Vättern.

Vägen förbi restaurangen, uteplatsen och fram till golfbilgaraget kommer att till nästa år bli asfalterat. Vi behöver inte längre sitta och äta med vägdammet yrande omkring oss.

Styrelsen har ett förslag till budget 2020 som vi vill presentera för er medlemmar vid årsmötet vecka 48.

Bröderna Erik och Anders Felten kommer att ta över restaurangen till nästa år. De lovar god mat och att restaurangen kommer att bli anpassad för oss golfare.