Hål 8

Publicerat: 2022-04-20 - 09:09 - Skrivet av Jessica Alkeskog

På grund av att säkerhetsnivån inte upplevs som tillfredsställande är vi nödgade att vidta en temporär lösning gällande placering av tee på hål 8.

Tee 58 och 53 kommer att flyttas fram med omedelbar verkan till nuvarande tee 45/50 på hyllan till vänster.

Klubben kommer att tillsätta en arbetsgrupp för att reda ut frågan gällande säkerheten och tee placering och återigen diskutera lösningar med markägaren samt även med externa parter som har sakkunskap i frågan.

Ni kommer att hållas uppdaterade i frågan och vi hoppas på förståelse för den uppkomna situationen.

 

 

Styrelsen Vadstena Golfklubb